BHP na budowie

Kategoria: Papiery
Tagi: , , ,

BHP na budowie Tak jak w każdej pracy, tak i na budowie domu należy przestrzegać odpowiednich przepisów BHP. Nieprzypadkowo plac budowy to jedno z miejsc, w których dochodzi najczęściej do wypadków. Od niewielkich skaleczeń i stłuczeń, po większe urazy, często ze skutkiem śmiertelnym. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich osób pracujących na budowach, zamierzamy szerzyć wiedzę o tym, jakie są podstawowe przepisy BHP, których przestrzeganie powinno wejść w krew każdego pracownika. Zapoznaj się z tym tekstem, jeśli chcesz aby budowa domu była bezpieczna. Najważniejszym obowiązkiem każdego inwestora i kierownika budowy, jest wyznaczenie terenu pracy, a następnie jego odgrodzenie za pomocą tymczasowego płotu. Ma to uniemożliwić wtargnięcie na teren budowy osobom postronnym, często nieświadomym czyhających to zagrożeń. Ogrodzenie placu budowy może być wykonane z blaszanych płyt falistych, lub siatki budowlanej. Taki płot powinien być na tyle solidny, aby nie zawalił się pod własnym ciężarem i wytrzymał napór wiatru lub innych ludzi. To dopiero początek pracy. Na płocie muszą być umieszczone tabliczki ostrzegające przed tym, że wejście na plac budowy grozi niebezpieczeństwem i jest to surowo wzbronione. Również brama wjazdowa na teren budowy musi być wyposażona w skuteczne zamknięcie, pozwalające zabezpieczyć wrota przed otwarciem przez ludzi nieupoważnionych. Na ogrodzeniu ma się znaleźć żółta tablica informacyjna, informująca o tym jaka inwestycja jest w danym miejscu prowadzona, kto jest inwestorem, a kto kierownikiem budowy, muszą być podane telefony do obu tych osób. Należy również na tablicy umieścić numer wydanego pozwolenia na budowę, oraz nazwę organu, który go wydała. Musi być również obecna informacja o tym, kto sprawuje kontrolę nad tą inwestycją. Tablica musi być umieszczona w widocznym miejscu i trwale zamocowana. Na samym placu budowy również będziemy mieć wiele do wykonania. Budowa domu rządzi się wieloma swoimi prawami. Pracownicy często nie przestrzegają elementarnych zasad bezpieczeństwa, na przykład korzystają z nieprawidłowo zmontowanych rusztowań, lub wchodzą na dach bez korzystania z zabezpieczeń takich jak liny i uprzęże. Za pracowników odpowiada kierownik budowy i to do jego obowiązków należy napominanie ich i pilnowanie. Kiedy to nie przynosi rezultatu, przełożony może udzielić nagany pracownikowi, a nawet zwolnić go z pracy w trybie natychmiastowym za rażące niedopełnienie obowiązków służbowych.